Porównanie systemów sterowania i pomiarowych w zastosowaniach do geode-zyjnej obsługi budów

Słowa kluczowe: systemy sterowania, geodezyjna obsługa budów, nawigacja satelitarna, GPS

Streszczenie:

W ostatnich latach niezwykle prężnie rozwijają się nowoczesne systemy sterowania. Ich rozwój ma ogromny wpływ na zakres obsługi geodezyjnej budów. Porównanie systemów sterowania pozwala na określenie zmian w obsłudze geode-zyjnej. W wielu wypadkach rozwój systemów sterowania będzie ograniczał zakres typowych prac geodezyjnych w terenie, natomiast pojawiają się nowe obszary działalności geodezyjnej w sferze dopasowania, koordynacji i kontroli numerycz-nego modelu terenu z projektem w wersji cyfrowej i postępem robót.
Postęp technologiczny w świecie jest nieuchronny i permanentny. Rola i miejsce zawodu geodety w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości bę-dzie w dużej mierze zależeć od umiejętności dostosowania się i uwzględniania za-chodzących zmian w warsztacie pracy.
Artykuł przybliża zagadnienie wykorzystania geodezyjnej obsługi budów na tle różnych systemów sterowania.

 

 

Cytowanie:

Dąbrowski J. 2011, vol. 8. Porównanie systemów sterowania i pomiarowych w zastosowaniach do geode-zyjnej obsługi budów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 04