Unieszkodliwianie zużytych opon w Republice Czeskiej

Słowa kluczowe: opony, odpady, bieżnikowanie, przepisy prawne, ELT opony

Streszczenie:

W ostatnich latach, z powodu szybkiego rozwoju społeczeństwa, rośnie po-pyt na opony. Wiąże się to ze wzrostem produkcji zużytych opon. Jednym z głów-nych problemów, związanch ze zużytymi oponami, jest znalezienie odpowiedniego sposobu ich unieszkodliwiania. Unieszkodliwianie zużytych opon powinno być w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że produkcyjnie
i energetycznie wymagające produkty muszą być po ukończeniu swojej żywotności w 100% recyklowane, a uzyskane w ten sposób komponenty ponownie wykorzy-stane.
Niniejsza praca zajmuje się problematyką zużytych opon jako cennego
surowca. Celem pracy jest opisanie sytuacji unieszkodliwiania zużytych opon
w Republice Czeskiej, w Unii Europejskiej (dalej EU - od roku 2004 w 25 krajach członkowskich, od roku 2007 w 27 krajach członkowskich) oraz na świecie.
W dalszej części praca dotyczy problematyki wtórnego odbioru zużytych opon
w Republice Czeskiej.

 

 

Cytowanie:

Adamcová D., Vaverková M., Kotovicová J. 2010, vol. 7. Unieszkodliwianie zużytych opon w Republice Czeskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)