Susze meteorologiczne we Wrocławiu-Swojcu w półroczu ciepłym (IV–IX) w wieloleciu 1964–2006

Słowa kluczowe: susza meteorologiczna, wskaźnik suszy, rozkład prawdopodo-bieństwa

Streszczenie:

Suszę meteorologiczną można opisać za pomocą opadów. Wskaźnik, który klasyfikuje rodzaje suszy meteorologicznej, to wskaźnik opadu (SPI - Standardized Precipitation Index). W prezentowanej pracy autorzy klasyfikują i charakteryzują susze występujące w miesiącach półrocza (IV-IX) w wieloleciu 1964-2006 we Wrocławiu-Swojcu.

 

 

Cytowanie:

Gąsiorek E., Musiał E. 2010, vol. 7. Susze meteorologiczne we Wrocławiu-Swojcu w półroczu ciepłym (IV–IX) w wieloleciu 1964–2006. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)