Wstępna analiza warunków zamulania zbiornika Otmuchów zlokalizowanego na obszarze podgórskim

Słowa kluczowe: proces zamulania, zbiorniki wodne, transport rumowiska

Streszczenie:

Autorzy przeprowadzili wstępną analizę warunków zamulania zbiornika Otmuchów. Specyfiką tego zbiornika jest jego położenie geograficzne w zlewni oraz pełnione funkcje. Kaskada zbiorników Nysa-Otmuchów położona jest
w środkowym odcinku doliny rzeki Nysy Kłodzkiej w południowo-zachodnim, podgórskim rejonie województwa opolskiego. Przeanalizowano ogólną charaktery-stykę ilości rumowiska dostarczanego do zbiornika i cechy fizyczne osadów
z różnych stref tego zbiornika. Przeanalizowano również warunki zamulania zbiornika i zmiany jego pojemności w czasie.

 

 

Cytowanie:

Głowski R., Kasperek R., Parzonka W. 2010, vol. 7. Wstępna analiza warunków zamulania zbiornika Otmuchów zlokalizowanego na obszarze podgórskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (2)