Zastosowanie GIS w modelowaniu hydrogeologicznym na przykładzie ujęcia Serby

Słowa kluczowe: GIS, model hydrogeologiczny, ujęcie wód

Streszczenie:

Wykorzystanie wód podziemnych oraz eksploatacja i ochrona ich ujęć to jedne z ważniejszych zagadnień, którymi zajmuje się współczesna hydrogeologia.
Niniejszy referat przedstawia możliwości wykorzystania Systemów Infor-macji Geograficznej (GIS) z zastosowaniem aplikacji ArcGis i Surfer do analizy danych archiwalnych i wyników badań terenowych. Dzięki zastosowaniu technik GIS szerokie spektrum informacji geograficznych, geologicznych i hydrogeolo-gicznych zostało ujęte w formę bazy danych opisowych oraz połączonych z nią danych graficznych. Jako przykład pokazano użycie warstw informacyjnych stwo-rzonych w wymienionym oprogramowaniu w modelowaniu hydrogeologicznym oraz w wyznaczeniu strefy ochronnej dla ujęcia Serby.

 

 

Cytowanie:

Zapart J. 2010, vol. 7. Zastosowanie GIS w modelowaniu hydrogeologicznym na przykładzie ujęcia Serby. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (1)