Infrastruktura danych przestrzennych na szczeblu lokalnym oparta na katastrze nieruchomości jako narzędzie wspierające rozwój obszarów wiejskich

Słowa kluczowe: dane, kataster nieruchomości, infrastruktura informacji prze-strzennej

Streszczenie:

Obserwowany w ostatnich latach szybki rozwój technologii informatycz-nych stwarza obywatelom łatwiejszy dostęp do informacji publicznej z jednego miejsca w Internecie. Informacja oraz umiejętność jej przetworzenia zapewnia sukces w podejmowaniu decyzji w różnych dziedzinach.
Podstawą budowanej w Polsce infrastruktury informacji przestrzennej jest interoperacyjność, czyli możliwość łączenia istniejących już i prowadzonych przez różne podmioty zbiorów danych przestrzennych. W referacie przedstawiono zna-czenie danych katastralnych w tworzonej infrastrukturze informacji przestrzennej.

 

 

Cytowanie:

Konieczna J. 2011, vol. 8. Infrastruktura danych przestrzennych na szczeblu lokalnym oparta na katastrze nieruchomości jako narzędzie wspierające rozwój obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02