Procesy erozji i agradacji na uregulowanym odcinku rzeki Czarna Nida

Słowa kluczowe: agradacja, erozja boczna, erozja denna, wezbranie

Streszczenie:

Głównym celem prezentowanych badań jest określenie zmian morfologicz-nych na „uregulowanym" odcinku rzeki Czarna Nida, spowodowanych czterema wezbraniami. Na odcinku tym wykonano pomiary geometrii dwunastu przekroi poprzecznych po przejściu fal wezbraniowych, składu uziarnienia materiału dennego oraz prędkości przepływu. Oceniono zmiany warunków hydrodynamicznych, mających decydujący wpływ na objętość transportowanego materiału dennego, rozmycie skarp i tym samym na kształt koryta. Oceniono objętość materiału zaku-mulowanego w obrębie koryta i równiny zalewowej oraz pochodzącego z erozji skarp. Objętość transportu rumowiska została obliczona równaniem Ackersa
i White'a. Stwierdzono, że procesem mającym największy wpływ na transformacje koryta jest depozycja, a usunięcie wyspy śródkorytowej może wpłynąć na roz-mieszczenie stref erozji i sedymentacji w korycie.

 

 

Cytowanie:

Bąk Ł., Michalik A. 2010, vol. 7. Procesy erozji i agradacji na uregulowanym odcinku rzeki Czarna Nida. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 08 (1)