Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów wydziału rol-niczo-ekonomicznego UR w Krakowie

Słowa kluczowe: badania ankietowe, świadomość ekologiczna, studenci

Streszczenie:

W przeprowadzonych badaniach ankietowych zawierających pytania typu otwartego wzięło udział 260 studentek i studentów Wydziału Rolniczo-Ekono-micznego UR w Krakowie. Badania wykazały, że początki kształtowania się świa-domości ekologicznej przypadają na okres kształcenia podstawowego, dzieciństwa i wieku przedszkolnego a następnie studiów. Ekologia najczęściej kojarzy się jako ochrona środowiska bez komentarzy, ochrona środowiska poparta odpowiednimi przedsięwzięciami, jako postawa i styl życia oraz jako nauka o oddziaływaniu między organizmami a ich środowiskiem. Z przedmiotów, które kształtują postawy proekologiczne wymieniane były najczęściej ekologia, biomonitoring i monitoring środowiska, ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, ochrona przyrody
i gospodarowanie odpadami.

Cytowanie:

Ziernicka-Wojtaszek A. 2011, vol. 8. Kształtowanie się postaw ekologicznych na przykładzie studentów wydziału rol-niczo-ekonomicznego UR w Krakowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2011, vol. 8/ 02