Modele funkcjonalne wyrównania pomiarów okresowych przy wyznaczaniu przemieszczeń powierzchni terenu

Słowa kluczowe: wyznaczanie przemieszczeń, modele kinematyczne, metoda różnic obserwacji

Streszczenie:

Wyznaczanie przemieszczeń powierzchni terenu lub obiektów technicznych realizowane jest za pomocą geodezyjnych metod pomiarowych. Zadanie to polega na numerycznym przetworzeniu wyników serii pomiarów okresowych.
W pracy podano dwie propozycje wyznaczania przemieszczeń. Pierwsza z nich sprowadza się do łącznego wyrównaniu wszystkich obserwacji z uwzględnieniem czasu ich wykonania. Druga, alternatywna metoda bazuje na zestawieniu modelu funkcjonalnego dla różnic obserwacji. Przedstawione zależności teoretyczne
(ścisłe związki funkcjonalne) zostały poparte przykładem numerycznym, który po-zwala na ocenę skuteczności zaproponowanych rozwiązań.

Cytowanie:

Gargula T. 2010, vol. 7. Modele funkcjonalne wyrównania pomiarów okresowych przy wyznaczaniu przemieszczeń powierzchni terenu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06