Wybrane problemy ochrony informacji terenowej w aspekcie tworzenia katastru nieruchomości w Polsce

Słowa kluczowe: informacja, informacja terenowa, ochrona informacji, model informacji

Streszczenie:

Publikacja zawiera systematykę pojęć z zakresu informacji w procesie
gospodarki nieruchomościami. Ponadto przedstawia: definicje informacji, rodzaje informacji sposoby prezentacji informacji, źródła oraz mechanizmy zarządzania
i ochrony informacji.
W niniejszej publikacji podano przykład specyfikacji informacji terenowej. Określono w nim statut informacji oraz przedstawiono kontekst systemu katastral-nego KN, dla którego była wykonana.

 

 

Cytowanie:

Mika M. 2010, vol. 7. Wybrane problemy ochrony informacji terenowej w aspekcie tworzenia katastru nieruchomości w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06