Aplikacja współczynnika intensywności do klasyfikacji pokrycia terenu na obszarach rolniczych

Słowa kluczowe: współczynnik intensywności, LIDAR, pokrycie terenu

Streszczenie:

Technika skaningu lotniczego jest prężnie rozwijającą się metodą szybkiego pozyskiwania informacji przestrzennej. Dane pozyskiwane z pokładu lecącego sa-molotu lub helikoptera, oprócz trzech współrzędnych (X, Y, Z) często wzbogacone są również o rejestrowaną wartość energii, która została odbita od konkretnej po-wierzchni. W ten sposób oprócz odwzorowania geometrycznego rzeczywistości otrzymujemy również obraz zróżnicowania powierzchni odbijających promień
lasera.

 

 

Cytowanie:

Warchoł A. 2010, vol. 7. Aplikacja współczynnika intensywności do klasyfikacji pokrycia terenu na obszarach rolniczych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06