Korekta wiejskiego układu gruntowego łącząca udziały gospodarstw w kompleksach projektowych w zwarte działki

Słowa kluczowe: scalenia gruntów, struktura przestrzenna gruntów, optymalizacja

Streszczenie:

Opracowana korekta łącząca udziały gospodarstw w kompleksach w zwarte działki dotyczy modelu optymalizacji położenia gruntów względem siedlisk opartego na podziale kompleksów projektowania działek na niewielkie paski elementarne. Celem tej korekty jest połączenie rozproszonych udziałów gospodarstw
w zwarte działki pozwalające na uzyskanie plików umożliwiających wykreślenie mapy nowego układu gruntowego wsi.
Skuteczność korekty łączącej udziały gospodarstw w kompleksach
w zwarte działki została potwierdzona na przykładzie wsi Wojków. Zastosowanie tej korekty pozwoliło na wyeliminowanie wszystkich możliwych do usunięcia udziałów gospodarstw mniejszych od założonego obszaru równego 1 ha i połączenie ich w zwarte działki. Dało to podstawę do wykreślenia na mapie numerycznej nowego układu gruntowego charakteryzującego się zbliżoną do najmniejszej odległością do gruntów i poprawnym rozłogiem działek.

 

 

Cytowanie:

Harasimowicz S., Janus J. 2010, vol. 7. Korekta wiejskiego układu gruntowego łącząca udziały gospodarstw w kompleksach projektowych w zwarte działki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 06