Nowa metoda określania poziomu zurbanizowania obszaru na podstawie morfologii struktury podziału gruntu na działki

Słowa kluczowe: poziom urbanizacji, delimitacja obszaru, obszar zurbanizowany, teren niezurbanizowany, działka ewidencyjna, rozkład logarytmiczno-normalny, prawo odwrotnie potęgowe

Streszczenie:

W pracy przedstawiono nowe kryterium strukturalne delimitacji obszarów oraz nową metodę określania poziomu urbanizacji obszaru. Opisana metoda bazuje na własnościach morfologicznych struktury podziału gruntu na działki i wykorzy-stuje fakt, że istnieją tylko trzy postacie funkcyjne dystrybucji pól powierzchni działek: (i) odwrotnie potęgowa o wykładniku równym 2, (ii) logarytmiczno-normalna oraz (iii) odwrotnie potęgowa o wykładniku równym 1. Dystrybucje te charakteryzują, odpowiednio, rdzeń miasta, przedmieścia, oraz tereny niezurbani-zowane. Podstawę analizy morfologicznej gruntu stanowią mapy GIS.

 

 

Cytowanie:

Bitner-Fiałkowska A. 2010, vol. 7. Nowa metoda określania poziomu zurbanizowania obszaru na podstawie morfologii struktury podziału gruntu na działki. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03