Ocena szachownicy gruntów indywidulanych we wsiach przeciętych autostradą A-4 na przykładzie wsi Mrowla

Słowa kluczowe: szachownica gruntów, różniczanie, scalenie i wymiana gruntów, autostrada A-4

Streszczenie:

W pracy przedstawiono ocenę szachownicy gruntów indywidualnych we wsiach przeciętych autostradą A-4. Badania obejmują sposoby analizy występowa-nia szachownicy gruntów indywidualnych we wsi Mrowla, przeciętej autostradą A-4, położonej w województwie podkarpackim. Ocenę przeprowadzono dla stanu obecnej struktury przestrzennej gruntów oraz zbadano jak będzie po wybudowaniu autostrady. Uzyskane wyniki wskazują znaczne pogorszenie się stopnia ukształto-wania elementów przestrzennych gruntów indywidualnych po wybudowaniu auto-strady we wsi Mrowla.

Cytowanie:

Balawejder M. 2010, vol. 7. Ocena szachownicy gruntów indywidulanych we wsiach przeciętych autostradą A-4 na przykładzie wsi Mrowla. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03