Ocena informacji płynących z rynków nieruchomości za pomocą modeli analizy regresji wielokrotnej

Słowa kluczowe: analiza regresji wielokrotnej, analiza reszt z regresji, rynek nieruchomości

Streszczenie:

Artykuł prezentuje przykład zastosowania do badania rynku nieruchomości gruntowych różnych modeli analizy regresji wielokrotnej wraz z oceną stopnia ich dopasowania do rzeczywistej sytuacji rynkowej w oparciu o analizę reszt z regresji. Badania przeprowadzone w oparciu o model liniowy, wykładniczy oraz loga-rytmiczny umożliwiły wykazanie wpływu zmiennych niezależnych na cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę, położonych w jednej z mało-polskich miejscowości. Otrzymane wyniki wskazują, iż model liniowy okazał się najbardziej optymalny ze względu na łatwość obliczeń oraz sposób interpretacji.

 

 

Cytowanie:

Prus B. 2010, vol. 7. Ocena informacji płynących z rynków nieruchomości za pomocą modeli analizy regresji wielokrotnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03