Projektowanie działek metodą iteracyjną

Słowa kluczowe: scalenie gruntów, projektowanie

Streszczenie:

Artykuł porusza problem projektowania działek na zadaną wartość metodą kolejnych przybliżeń. Autor zwraca uwagę na możliwość osiągnięcia końcowego wyniku, przeprowadzając z góry określoną ilość iteracji. Dla większości przypad-ków maksymalna ich ilość nie przekracza 17. Odnosi się także do uniwersalności tej metody projektowania. Jest ona niezależna od kształtu poszukiwanej granicy
i kierunku projektowania. Może być użyta do projektowania ortogonalnego jak
i biegunowego.

 

 

Cytowanie:

Zygmunt M. 2010, vol. 7. Projektowanie działek metodą iteracyjną. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03