Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych we wsiach powiatu Brzozów

Słowa kluczowe: struktura przestrzenna gruntów, scalenie i wymiana gruntów

Streszczenie:

W pracy przedstawiono rozmiary rozdrobnienia gruntów indywidualnych we wsiach powiatu Brzozów na podstawie syntetycznego wskaźnika rozdrobnienia działek ewidencyjnych. Obliczony wskaźnik rozdrobnienia dla każdej wsi pozwolił na wydzielenie 4 typów wsi. Wydzielone typy wsi są między sobą zróżnicowane pod względem rozdrobnienia działek, co może stanowić jedno z kryteriów przy ustalaniu kolejności wsi do podejmowania prac scalenia i wymiany gruntów.

Cytowanie:

Noga K., Leń P. 2010, vol. 7. Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych we wsiach powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 03