Kontinuum miejsko-wiejskie i niektóre jego problemy infrastrukturalne

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Przedstawiony artykuł jest spojrzeniem architektem-urbanisty na rozwój obszarów podmiejskich i skutków tego rozwoju na zawłaszczone tereny użtkowane rolniczo, będące siedliskiem ludności mieszczącej na wsi. Autor definiuje wiele pojęć oraz poddaje dyskusji rozwiązania i doświadczenia zagraniczne.

Cytowanie:

Siemiński J. 2010, vol. 7. Kontinuum miejsko-wiejskie i niektóre jego problemy infrastrukturalne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 02