Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolski jako atrakcja agrotury-styczna

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Cytowanie:

Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T. 2010. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolski jako atrakcja agrotury-styczna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 02