Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych na przykładzie powiatu Brzozów

Słowa kluczowe: rozdrobnienie gruntów, prace scaleniowe

Streszczenie:

Celem pracy jest określenie rozmiarów rozdrobnienia gruntów we wsiach powiatu brzozowskiego w województwie podkarpackim. Badaniami objęto wszystkie 44 wsie położone w powiecie, w których określono w ustalonych prze-działach obszarowych liczbę działek i ich powierzchnie. Wydzielone 6 grup obsza-rowych działek ewidencyjnych w 44 wsiach jest bardzo zróżnicowane. Badania przeprowadzono na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wady ukształtowania przestrzeni rolniczej można stopniowo eliminować poprzez kolejne kompleksowe scalenia i wymiany gruntów.

Cytowanie:

Leń P. 2010, vol. 7. Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych na przykładzie powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010, vol. 7/ 01