Nakłady na nawadnianianie plantacji roślin

Słowa kluczowe: system nawodnieniowy, nakłady, deszczownia szpulowa, koszty eksploatacyjne

Streszczenie:

W pracy przedstawiono problem nakładów na nawadnianie plantacji. Poda-no podział kosztów nawadniania plantacji, uwzględniając koszty inwestycyjne, eksploatacyjne i technologiczne. Podano korzyści wynikające z zastosowania na-wodnień. Omówiono zapotrzebowanie na wodę do nawodnień. Przedstawiono sys-temy nawadniające stosowane aktualnie na plantacjach towarowych – na przykła-dzie plantacji ziemniaka. Scharakteryzowano problemy praktyczne związane z ujęciem wody, doborem pomp oraz linią przesyłania wody. Scharakteryzowano również urządzenia deszczujące najczęściej wybierane do nawadniania plantacji ziemniaka – deszczownie szpulowe. Przedstawiono nakłady inwestycyjne na desz-czownię szpulową. Omówiono przykład nawadniania plantacji o powierzchni 20 ha, podając dla niej koszty eksploatacji deszczowni.

Cytowanie:

Łuszczyk K. 2009, vol. 6. Nakłady na nawadnianianie plantacji roślin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 06

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Całowanie 91a, 05-480 Karczew lukomet.com.pl mail:lukomet@infosoft.com.pl tel: 0516 072 001