Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.)

Słowa kluczowe: rośliny dyniowate, owady, nawadnianie kroplowe

Streszczenie:

Doświadczenie polowe prowadzono w Kruszynie Krajeńskim koło Byd-goszczy w latach 2005–2006. Badano wpływ nawadniania kroplowego w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej: ‘Danka’ i ‘Sweet Dumpling’ na zasiedlenie przez owady. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że na dyni zwyczajnej odmiany ‘Danka’ występowało istotnie więcej owadów szkodliwych. Z entomo-fauny fitofagicznej najwięcej wystąpiło przedstawicieli rzędu Homoptera, a wśród nich należących do rodziny skoczkowate. Istotnie więcej osobników wystąpiło na roślinach nawadnianych (44 sztuk x poletko-1), w porównaniu do kontrolnych (34 sztuk x poletko-1). Skoczek ziemniaczak stanowił 65 %, skoczek czarnopla-mek – 17 %, a skoczek sześciorek – 7 % wszystkich oznaczonych skoczkowatych. Spośród rzędu Heteroptera wystąpiły zmienik lucernowiec i wysmułek paskorogi oraz pożyteczne (dziubałkowate i zażartkowate). Odmiana ‘Sweet Dumpling’ była również w znacznym stopniu zasiedlana przez owady należące do rzędu pluskwiaków równoskrzydłych – Homoptera. Szczególnie licznie wystąpiły tu skoczkowate: skoczek ziemniaczak stanowił 42%, skoczek czarnoplamek – 32%, a skoczek sześciorek i zgłobik smużkowany po 10 % odłowionej fauny Cicadellidae. Heteroptera pożyteczne i szkodliwe zasiedlały analizowaną dynię nielicznie.

Cytowanie:

Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D. 2009, vol. 6. Wpływ nawadniania kroplowego na występowanie owadów w uprawie dwóch odmian dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03