Wpływ nawadniania i agrożelu na jakość podkładki Pumiselct i jednorocznych drzewek dwóch odmian brzoskwini

Słowa kluczowe: Pumiselect, brzoskwinia, sadzonka, okulanty, nawadnianie kroplowe, agrożel, jakość

Streszczenie:

Badania prowadzono w latach 2006–2008 w szkółkach drzewek owoco-wych w Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem doświadczenia była ocena wpływu nawadniania i agrożelu na wzrost podkładki Pumiselect® w pierwszym roku szkółki oraz jakość uzyskanych drzewek brzoskwini odmian ‘Redhaven’ i ‘Inka’. Nawanianie zastosowano w postaci linii T-tape, z kroplownikami co 25 cm o wydatku wody 1,38 l/h. Agrożel w postaci taśmy o szerokości 10 cm i rozłożono na dnie bruzdy przed sadzeniem podkładek, na głębokości 35 cm. Podkładki Pumiselect® wysadzono wiosną w postaci sadzonek zdrewniałych w rozstawie 2 x 0,25 m, na głębokości 35 cm. Okulizację przeprowadzano na początku sierp-nia metodą ,,na przystawkę’’ na wysokości 5 cm nad ziemią. W trakcie badań wykonano pomiary części nadziemnej i podziemnej podkładki Pumiselect® w pierwszym roku szkółki oraz jednorocznych drzewek brzoskwini uzyskanych w drugim roku szkółki. Wstępne wyniki badań wskazują na korzystny wpływ agożelu na jakość podkładki Pumiselect®, rozmnażanej przez sadzonki, a także na parametry jako-ściowe uzyskanych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Nawadnianie przyczyniło się do intensywniejszego tworzenia przez podkładkę korzeni grubych o średnicy > 2 mm w pierwszym roku uprawy w szkółce oraz w istotny sposób poprawiło wszystkie parametry jakościowe drzew badanych odmian brzoskwini w roku 2008.

Cytowanie:

Gudarowska E., Szewczuk A. 2009, vol. 6. Wpływ nawadniania i agrożelu na jakość podkładki Pumiselct i jednorocznych drzewek dwóch odmian brzoskwini. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03