Erozyjna charakterystyka drobnoziarnistych osadów o cechach spoistych z jeziora Dąbie

Słowa kluczowe: osady jeziorne, zamulanie, erozja, cechy reologiczne osadów

Streszczenie:

Jezioro Dąbie położone jest w obrębie ujściowego odcinka Dolnej Odry. Akwen ten ma ważne znaczenie dla żeglugi, gdyż przez jego czaszę przechodzi główny tor wodny pomiędzy portem Schwedt a Zatoką Pomorską. Zbiornik ten jest intensywnie zanoszony rumowiskiem polifrakcyjnym ze znaczną zawartością cząstek pylastych i ilastych oraz materii organicznej. Wysoka zawartość cząstek pyłów i iłów nadaje rumowisku cechy materiału częściowo spoistego względnie spoistego. Osadzające się rumowisko powoduje utrudnienia w eksploatacji zbiornika oraz istotne zmniejszenie jego pojemności. W ciągu 34 lat jego pojemność zmniejszyła się o 12,1 mln m3, a średni roczny przyrost objętości osadów oceniany jest na 356 000 m3. Autorzy przeprowadzili wstępną ocenę parametrów erozji osadów z jeziora Dąbie na podstawie jego cech fizycznych i reologicznych.

Cytowanie:

Głowski R., Parzonka W. 2008, vol. 5. Erozyjna charakterystyka drobnoziarnistych osadów o cechach spoistych z jeziora Dąbie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09