Zastosowanie granicznych zagadnień odwrotnych do określania dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych na powierzchni terenu

Słowa kluczowe: równanie dyspersji hydrodynamicznej, model matematyczny, zagadnienia odwrotne

Streszczenie:

W pracy przedstawiono metodę zastosowania granicznych zagadnień odwrotnych do określania dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych na powierzchni terenu. Proces transportu rozpuszczonych w wodzie ośrodka gruntowego zanieczyszczeń opisano równaniem dyspersji hydrodynamicznej. Opracowana metoda pozwala na „odtworzenie” warunku brzegowego realizowanego na powierzchni terenu na podstawie znajomości zmian koncentracji na wybranej głębokości w czasie trwania procesu. Przedstawiono przykład zastosowania tej metody w przypadku, gdy pole uwilgotnienia i przepływu wody jest zmienne w czasie i przestrzeni. Przeprowadzono badania zbieżności opracowanej metody.

Cytowanie:

Szulczewski W. 2008, vol. 5. Zastosowanie granicznych zagadnień odwrotnych do określania dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych na powierzchni terenu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09