Bilans masy składowanych odpadów a stężenie gazu wysypiskowego

Słowa kluczowe: składowisko odpadów, gaz wysypiskowy, porównanie wartości

Streszczenie:

Powstawanie gazu wysypiskowego to zjawisko towarzyszące składowiskom odpadów przeznaczonym do składania większej ilości biologicznie rozkładalnego odpadu (BRO). Techniki obliczeniowe do określenia produkcji gazu wysypiskowego są bardzo skomplikowane i trudno uzyskać dostatecznie dokładne dane początkowe. Z tego powodu autorzy spróbowali porównać bilans ilości składanych odpadów oraz zmierzone stężenie metanu.

Cytowanie:

Stejskal B., Král V. 2008, vol. 5. Bilans masy składowanych odpadów a stężenie gazu wysypiskowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09