Zbiorniki małej retencji w zaopatrzeniu wsi w wodę

Słowa kluczowe: przepływ dyspozycyjny, zbiornik retencyjny, deficyt wody

Streszczenie:

Wobec coraz częściej pojawiającego się deficytu wody jednym z racjonalnych sposobów zwiększenia zasobów eksploatacyjnych w przekrojach grupowych wiejskich ujęć wody jest jej okresowe magazynowanie w zbiornikach małej retencji. W artykule przedstawiono analizę gwarancji poboru wody z ujęcia zlokalizowanego na potoku górskim w warunkach nieuregulowanego przepływu oraz w przypadku wyrównania odpływu po wybudowaniu zbiorników zapasowych i małego zbiornika retencyjnego. Na przykładzie ujęcia wody na potoku Białka w gminie Wilkowice pokazano wpływ retencjonowania wody na efektywność gospodarki wodnej w okresie deficytowym.

Cytowanie:

Więzik B., Więzik U. 2008, vol. 5. Zbiorniki małej retencji w zaopatrzeniu wsi w wodę. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09