Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym – propozycja wytycznych. Część 2

Słowa kluczowe: azbest, procedury usuwania, utylizacja, płyty a-c

Streszczenie:

W pracy przedstawiono stan prawny oraz procedury postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Omówiono problematykę programowania usuwania tych wyrobów. Przestawiono zakres programów usuwania azbestu na szczeblu lokalnym. Zaproponowano sposób prezentacji wyników inwentaryzacji i bilansowania azbestu i wyrobów azbestowych.

Cytowanie:

Jawecki B. 2008, vol. 5. Programowanie usuwania azbestu na szczeblu lokalnym – propozycja wytycznych. Część 2. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09