Symulacje przepływów dla górnego Bobru na podstawie wybranych scenariuszy pogodowych

Słowa kluczowe: górny Bóbr, przepływy, modele opad – odpływ, model hydrodynamiczny, scenariusze pogodowe

Streszczenie:

W ramach realizacji międzynarodowego projektu Floodmed, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uczestniczył w zadaniu poświęconym oszacowaniu adekwatności obecnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wybranych zlewniach pilotowych dla różnych scenariuszy pogodowych. Niniejszy artykuł stanowi część powyższej pracy dotyczącej głównie oceny wpływu zmian warunków atmosferycznych dla różnych scenariuszy w nawiązaniu do realnej sytuacji powodziowej zanotowanej w 1997 roku. Oceny dokonano na podstawie porównań kształtów hydrogramów w Jeleniej Górze dla powodzi z lipca 1997 roku i uzyskanych z symulacji modelem Mike 11 dla analizowanych scenariuszy.

Cytowanie:

Zdralewicz M. 2008, vol. 5. Symulacje przepływów dla górnego Bobru na podstawie wybranych scenariuszy pogodowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09