Problemy zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich

Słowa kluczowe: Góry Opawskie, zagospodarowanie turystyczne

Streszczenie:

Góry Opawskie to najbardziej na wschód wysunięta część polskich Sudetów będąca przykładem regionu, w którym w ostatnich 15 latach dokonały się znaczące zmiany związane z rozwojem turystycznym. Początki turystyki w Górach Opawskich datuje się na koniec XVIII wieku. Dynamiczny rozwój turystyki na omawianym obszarze przypadał na przełom XIX i XX wieku a związany był głównie z powstaniem uzdrowiska w Głuchołazach (Bad Zigenhals) i popularyzacją miejscowości letniskowych Jarnołtówka i Pokrzywnej. W okresie tym okolice Biskupiej Kopy uznawane były za jeden z atrakcyjniejszych rejonów wypoczynkowych Śląska. II wojna światowa zahamowała rozwój turystyczny regionu. Dopiero w latach 70. XX w. nastąpił dynamiczny rozwój turystyki, wtedy to w rejonie Biskupiej Kopy wybudowanych zostało kilkanaście ośrodków wczasowych. Kolejne zmiany przyniosły lata 90. XX w. będące okresem prywatyzacji ośrodków wczasowych i rozwoju turystyki wiejskiej. Zmiany zagospodarowania turystycznego związane były z licznymi problemami pojawiającymi się na styku ekonomii, turystyki i ochrony środowiska. W przypadku rejonu Gór Opawskich część problemów została już rozwiązana, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz aktywnej współpracy transgranicznej.

Cytowanie:

Woś B. 2008, vol. 5. Problemy zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 08