Powodzie w Europie w latach 1985–2007

Słowa kluczowe: powódź, starty powodziowe, dynamika powodzi

Streszczenie:

Do oceny powodzi występujących w Europie w latach 1985–2007 wykorzystano dane źródłowe dostępne na stronie internetowej Dartmouth Flood Obserwatory (http://www.dartmouth.edu/~floods/). W ostatnich 22 latach liczba powodzi w Europie wzrosła ok. 5-krotnie. Dynamika wskaźników charakteryzujących przeciętną powódź w Europie wykazuje ujemny trend w liczbie ofiar ludzkich i wysiedlonych. Trend dodatni obserwuje się dla czasu trwania powodzi i strat ekonomicznych. Świadczy to o coraz lepszym przystosowaniu się ludzkości do kataklizmu. Prognozy dotyczące zjawisk powodziowych są coraz bardziej precyzyjne, docierają skutecznie do zainteresowanych, a umiejętności zespołów ratowniczych są coraz lepsze.

Cytowanie:

Czaban S. 2008, vol. 5. Powodzie w Europie w latach 1985–2007. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07