Wykorzystanie zdjęć hemisferycznych w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych

Słowa kluczowe: struktura krzewów, zdjęcia hemisferyczne, opory przepływów

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury krzewów wikliny. Krzewy budowano sztucznie z pojedynczych gałązek wikliny. Odzwierciedlały one zmienną gęstość struktury krzewów porastających tereny zalewowe. Ocenę gęstości krzewów wykonano poprzez pomiar bezpośredni. Wykonano także zdjęcia hemisferyczne. Wyniki analizy gęstości krzewów wskazują na możliwości wykorzystania tej metody w badaniach terenowych struktury zakrzaczeń.

Cytowanie:

Kałuża T., Strzeliński P. 2008, vol. 5. Wykorzystanie zdjęć hemisferycznych w badaniach struktury roślinności krzewiastej terenów zalewowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07