Konstrukcje i lokalizacje budowli ograniczają-cych wynoszenie rumowiska z małych zlewni

Słowa kluczowe: erozja wodna, stawy osadowe, zabezpieczenia przeciwerozyjne

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zespół czynników warunkujących erozję wodną stoków i zboczy, standardowe przeciwerozyjne działania ochronne. Analiza ochronnych działań przeciwerozyjnych podejmowanych w Ameryce Północnej skłoniła autorów do zaprezentowania sposobu przechwytywania erodowanego materiału w dogodnych miejscach na stoku. Przedstawiono sposoby ograniczania erozji w małych zlewniach oparte na budowie barier, przegród stałych i tymczasowych, basenów i małych zbiorników. Omówiono konstrukcyjne rozwiązania przegród tymczasowych, basenów o przepuszczalnych przegrodach, stawów i zbiorników sedymentacyjnych z przelewami wieżowymi i awaryjnymi.

Cytowanie:

Orzeszyna H., Lejcuś K., Garlikowski D., Pawłowski A. 2008, vol. 5. Konstrukcje i lokalizacje budowli ograniczają-cych wynoszenie rumowiska z małych zlewni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07