Statystyczna ocena wpływu składowiska odpadów przemysłowych na wody powierzchniowe

Słowa kluczowe: składowiska odpadów, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, szeregi czasowe, stężenia chlorków i siarczanów

Streszczenie:

W składowisku odpadów przemysłowych o powierzchni ok. 1400 ha systemem hydrotransportu przesyłanych jest ok. 28 mln Mg odpadów flotacji. Mineralne odpady nie stanowią większych uciążliwości dla środowiska (z wyjątkiem pylenia). Istotnym problemem środowiskowym jest wpływ składowiska na wody powierzchniowe i podziemne ze względu na duże stężenia chlorków, siarczanów, sodu i magnezu w akwenie. Na podstawie 10-letnich badań monitoringowych określono dynamikę stężeń i ładunków chlorków i siarczanów w wodach powierzchniowych wokół składowiska. Oceniono także charakterystyczne stężenia wód powierzchniowych w funkcji zmienności jakości wody w akwenie składowiska.

Cytowanie:

Czaban S., Dąbrowski A. 2008, vol. 5. Statystyczna ocena wpływu składowiska odpadów przemysłowych na wody powierzchniowe. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07