Sterowanie rozdziałem przepływów w sieci kanałów rzecznych

Słowa kluczowe: modelowanie przepływu w sieci kanałów rzecznych, przepływ nieustalony

Streszczenie:

W artykule przedstawiono przykład zastosowania modelu komputerowego przepływu w sieci kanałów. Rozwiązania takich zadań dla przepływu stacjonarnego są stosunkowo proste obliczeniowo, nawet dla skomplikowanych schematów geometrycznych. Dlatego skupiono się na rozwiązaniu wybranych wariantów sterowania rozdziałem wód w warunkach przepływu niestacjonarnego. Przyjęty schemat geometryczny sieci nawiązuje do układu kanałów w WWW.

Cytowanie:

Markowski J. 2008, vol. 5. Sterowanie rozdziałem przepływów w sieci kanałów rzecznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07