Charakterystyczne parametry do opisu gęstości roślin w korytach rzecznych

Słowa kluczowe: rzeki, roślinność, gęstość strefy roślinnej

Streszczenie:

W pracy zamieszczono przegląd wybranych, najczęściej spotykanych w literaturze, parametrów do opisu gęstości roślin w korytach rzecznych Gęstość roślin jest jednym z parametrów, które mają istotny wpływ na oddziaływanie zbiorowisk roślinnych na warunki przepływu w korytach rzecznych. W obliczeniach hydraulicznych zachodzi konieczność matematycznego opisu geometrycznych cech przeszkód roślinnych. Publikowane w literaturze formuły obliczeniowe do wyznaczania oporów przepływu, spiętrzenia wegetacyjnego zwierciadła wody, bądź przepustowości koryt naturalnych zawierają wiele, różnego rodzaju parametrów charakteryzujących strukturę geometryczną roślin. Artykuł zawiera zestawienie najważniejszych parametrów do opisu gęstości roślin.

Cytowanie:

Tymiński T. 2008, vol. 5. Charakterystyczne parametry do opisu gęstości roślin w korytach rzecznych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07