Ocena tendencji zmienności warunków termicznych w otoczeniu składowiska odpadów poflotacyjnych rud miedzi „Żelazny most”, na podstawie temperatur ekstremalnych

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Cytowanie:

Zapart J. 2008, vol. 5. Ocena tendencji zmienności warunków termicznych w otoczeniu składowiska odpadów poflotacyjnych rud miedzi „Żelazny most”, na podstawie temperatur ekstremalnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07