Inżynieria ekologiczna – początek XXI wieku

Słowa kluczowe: inżynieria ekologiczna, inżynieria środowiska

Streszczenie:

Pojęcie „inżynieria ekologiczna” pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wprowadził je Howard T. Odum, który zdefiniował je jako wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w środowisku, w celu osiągnięcia korzyści zarówno przez człowieka jak i przez samo środowisko. Bracia Odum stwierdzili, że w granicach systemu inżynierii ekologicznej zawiera się ekosystem podlegający samoorganizacji, natomiast projektanci w inżynierii środowiska nie uwzględniają tej właściwości ekosystemu, którą jest samoorganizacja. W artykule przedstawiono nie tylko ewolucję definicji inżynierii ekologicznej w kontekście światowym, europejskim i polskim, zarówno z punktu widzenia ekologa, jak i inżyniera technika, ale także zaprezentowano rozwój tej dyscypliny naukowej oraz obszar działania.

Cytowanie:

Radczuk L., Markowska J. 2008, vol. 5. Inżynieria ekologiczna – początek XXI wieku. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07