Wybrane aspekty starych składowisk odpadów mineralnych

Słowa kluczowe: stare składowiska, odpady przemysłowe, wpływ składowisk na środowisko

Streszczenie:

W pracy przedstawiono charakterystykę „starego” składowiska „Gilów”. W składowisku tym do 1980r. gromadzono odpady flotacji rud miedzi. Po zaprzestaniu eksploatacji wykonano jego rekultywację. W pracy oceniono wpływ składowiska na środowisko. Pomimo zaprzestania gromadzenia odpadów 27 lat i wody technologicznej 17 lat temu, składowisko wpływa wyraźnie, na jakość wód podziemnych i powierzchniowych. Zdaniem przyrodników, składowisko pełni obecnie funkcję ostoi dla zwierząt. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej składowiska.

Cytowanie:

Czaban S. 2008, vol. 5. Wybrane aspekty starych składowisk odpadów mineralnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07