Filtracja wody przez nowy i modernizowany wał przeciwpowodziowy Odry w Kozanowie

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Matematyczne badania modelowe filtracji pozwoliły ocenić skuteczność ekranu i przesłony przeciw filtracyjnej dla bezpiecznego ograniczenia filtracji nowego i modernizowanego wału przeciwpowodziowego Odry, ochraniającego osiedle Kozanów we Wrocławiu. Stwierdzono, że natężenie przepływu wzrasta o ok.15–75% przy zmianie współczynnika filtracji ke = 0–0,1md-1 w przekrojach jednorodnych, a w przekrojach niejednorodnych o ok. 60-200%. Jeżeli korpus wału charakteryzuje się większą przepuszczalnością od podłoża, to wpływ wodoprzepuszczalności ekranu na natężenie przepływu przez przekrój wzrasta. Zmiana grubości ekranu gruntowego w zakresie de = 0,25–1,0m zmniejsza natężenie przepływu przez przekroje jednorodne wału z podłożem o ok. 10–30%, natomiast w przekrojach niejednorodnych o ok. 30–100% w powiązaniu z wodoprzepuszczalnością i sposobem zalegania poszczególnych warstw gruntu w przekrojach.

Cytowanie:

Chalfen M., Dąbrowska J., Molski T. 2008, vol. 5. Filtracja wody przez nowy i modernizowany wał przeciwpowodziowy Odry w Kozanowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07