Zmienność składu granulometrycznego rumowiska wleczonego wzdłuż potoku Słomka

Słowa kluczowe: rumowisko rzeczne, skład uziarnienia, metoda fotograficzna

Streszczenie:

Skład uziarnienia materiału dennego rzeki odzwierciedla charakter i moc jego transportu i może być wykorzystany jako zmienna świadcząca o stabilności lub niestabilności dna koryta. W artykule przedstawiono ocenę składu granulometrycznego rumowiska wleczonego wzdłuż potoku Słomka. Krzywe uziarnienia wyznaczono metodą fotograficzną, której podstawą jest analiza cyfrowa zdjęć powierzchni rumowiska. Jest to metoda wystarczająco dokładna, aby zanalizować zmiany składu granulometrycznego. Wyniki badań zilustrowano przez 14 krzywych uziarnienia. Pokazano również, że zmienność średnic charakterystycznych i parametrów krzywych uziarnienia rumowiska wzdłuż potoku przebiega zgodnie z procesami fluwialnymi. Niektóre krzywe pokazujące wzrost zawartości drobnych ziaren korespondują z lokalną erozją boczną, a inne reprezentują stabilizujące się odcinki potoku.

Cytowanie:

Bąk Ł., Michalik A. 2008, vol. 5. Zmienność składu granulometrycznego rumowiska wleczonego wzdłuż potoku Słomka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 07