Obliczanie przepływów powodziowych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia

Słowa kluczowe: szacowanie powodzi, małe zlewisko wodne, roczne maxima (AM)

Streszczenie:

W artykule przedstawione zostały wyniki oszacowania prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych rocznych przy wykorzystaniu dwóch różnych serii danych z małej zlewni rolniczej. Tradycyjna seria statystyczna została utworzona z maksymalnych rocznych przepływów, jakie zdarzyły się w poszczególnych latach hydrologicznych (AM). Druga seria została utworzona z wybranych kulminacyjnych przepływów, które przekroczyły przyjętą wartość graniczną (POT). Do analizy serii AM i POT wykorzystane zostały odpowiednio program komputerowy opracowany przez IMGW oraz arkusz kalkulacyjny. Wyniki obliczeń przy zastosowaniu obydwóch metod wykazują nieznaczne różnice wartości prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych.

Cytowanie:

Byczkowski A., Banasik K., Hejduk L. 2008, vol. 5. Obliczanie przepływów powodziowych o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05