Ocena możliwości stosowania preparatu Em–Farming™ do optymalizacji pracy osadników wstępnych

Słowa kluczowe: osadnik wstępny, EM-Farming, efektywne mikroorganizmy, osady ściekowe

Streszczenie:

Praca zawiera wyniki badań dotyczące możliwości stosowania preparatu EM-Farming™ do optymalizacji pracy osadników wstępnych. Badane osadniki są pierwszym elementem ciągu technologicznego oczyszczalni gruntowo-roślinnych stosowanych do oczyszczania ścieków bytowych. Wstępne wyniki badań oraz obserwacje terenowe wskazują, że stosowanie preparatu EM-FarmingTM uaktywnia i wspomaga procesy usuwania zanieczyszczeń w osadnikach wstępnych. Efektem stosowania tego preparatu jest udrażnianie kanalizacji, zmniejszanie objętości osadu oraz prawie całkowity rozkład kożucha i tłuszczy w osadnikach wstępnych, jak również likwidacja odorów i zmniejszenie uciążliwości zapachowej osadników. Testowany preparat znacznie zwiększa skuteczność usuwania substancji organicznej mierzonej zmniejszeniem wartości BZT5 i ChZT oraz stężenia zawiesin ogólnych.

Cytowanie:

Jóźwiakowski K. 2008. Ocena możliwości stosowania preparatu Em–Farming™ do optymalizacji pracy osadników wstępnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008/ 05