Podstawy metodyczne programu małej retencji wodnej dla województwa mazowieckiego

Słowa kluczowe: mała retencja, waloryzacja przyrodnicza

Streszczenie:

W referacie przedstawiono podstawy teoretyczne opracowanego w 2007 roku „Programu małej retencji dla Województwa Mazowieckiego”. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowaną procedurę waloryzacji obszaru województwa pod względem potrzeb zwiększania retencji oraz zasady etapowania przedsięwzięć inwestycyjnych i prac modernizacyjnych. Omówiono również najważniejsze zalecenia realizacyjne dotyczące zwiększania retencji w obszarze województwa.

Cytowanie:

Pusłowska-Tyszewska D., Kardel I., Tyszewsk S., Okruszko T., Chormański J. 2008, vol. 5. Podstawy metodyczne programu małej retencji wodnej dla województwa mazowieckiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 05

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

Gmach Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa www.is.pw.edu.pl mail:dorota.puslowska@is.pw.edu.pl tel: (022) 234 5301

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa wiks.sggw.pl mail:ignacy_kardel@sggw.pl tel: (022) 593 5312

Kontakt:

Gmach Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa www.is.pw.edu.pl mail:sylwester.tyszewski@is.pw.edu.pl tel: (022) 234 5301

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa wiks.sggw.pl mail:T.Okruszko@levis.sggw.pl tel: (022) 593 5300

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa wiks.sggw.pl mail:J.Chormanski@levis.sggw.pl tel: (022) 593 5312