Lipnica Murowana – struktura przestrzenna i krajobraz

Słowa kluczowe: małe miasteczka, struktura przestrzenna, krajobraz

Streszczenie:

Lipnica Murowana prawa miejskie uzyskała w XIV w. Do czasów współczesnych zachowała lokacyjny układ przestrzenny. Korzystne położenie, bogactwa naturalne oraz dobra organizacja i polityka gospodarcza sprzyjały jej rozwojowi i społeczności. Walorami miasteczka są: duży rynek z oryginalną zabudową pierzei XVIII/XIX-wiecznymi kamieniczkami z podcieniami i cały krajobraz osiedleńczy wraz z cennymi obiektami zabytkowymi. Wprawdzie Lipnica utraciła prawa miejskie nadal jest typowym małym polskim miasteczkiem, ale o statusie gminy wiejskiej. Współcześnie, struktura przestrzenna, przesłanki historyczne oraz stopień zainwestowania upoważnia tę miejscowość do wszczęcia starań o przywrócenie jej statusu miasta.

Cytowanie:

Sochacka D. 2008, vol. 5. Lipnica Murowana – struktura przestrzenna i krajobraz. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03