Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych na przykładzie wsi Filipowice

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa rolnego, struktura przestrzenna

Streszczenie:

Badania rozłogów działek ornych we wsi Filipowice przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z mapy numerycznej za pośrednictwem opracowanego programu komputerowego. Procedura znacząco przyczyniła się do przyspieszenia i obniżenia pracochłonności wykonywanych analiz. Badaniami objęto wszystkie działki orne należące do gospodarstw położonych we wsi Filipowice, dla których określono podstawowe parametry rozłogu działek oraz zależne od nich koszty uprawowe zależne od rozłogu.

Cytowanie:

Gniadek J., Harasimowicz S. 2008, vol. 5. Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych na przykładzie wsi Filipowice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03