Czynniki kształtujące strukturę zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: carabidae) na terenach zalewowych rzek górskich

Słowa kluczowe: przepływ brzegowy, terasy, potok górski, biegaczowate, biomasa, Polskie Karpaty

Streszczenie:

Testowano zmiany struktury biegaczowatych w zależności od przepływu brzegowego w potokach górskich. Badania prowadzono w jednym z potoków Karpat Polskich w rejonie Gorców: potoku Ochotnica. Jako indeks określający wartości przepływu brzegowego zastosowano wielkość ciała występujących w przekroju koryta bezkręgowców lądowych, odzwierciedlających przystosowanie do zmiennych warunków przepływu. Analiza redundancji wskazuje na ścisłą zależność pomiędzy biomasą zgrupowań biegaczowatych a frekwencją zmian poziomu wody w potoku. Rozkład średnich lieczebności biegaczowatych w klasach wielkości dla zgrupowań wyższych teras jest zgodny z rozkładem normalnym, podczas gdy na pierwszej terasie zalewowej liczebność maleje liniowo wraz ze wzrostem wielkości ciała owada. Parametr ten może być używany jako dobry wskaźnik przepływu brzegowego potoków górskich. W dyskuji przedstawiono rolę naturalnych procesów fluwialnych dla zachowania zagrożonych zespołów bezkręgowców nadrzecznych.

Cytowanie:

Skalski T., Kędzior R., Radecki-Pawlik A. 2008, vol. 5. Czynniki kształtujące strukturę zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: carabidae) na terenach zalewowych rzek górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 03