Analiza stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego „Bobrowice I” na rzece Bóbr

Słowa kluczowe: stopień wodny, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa, zdolność przepustowa

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano wyniki przeprowadzonej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa stopnia wodnego EW „Bobrowice I” na rzece Bóbr. Zwrócono uwagę na warunki eksploatacji obiektu oraz zdolność przepustową urządzeń zrzutowych – przelewu czołowego oraz upustu dennego. Rozpatrzono problematykę zamulenia utworzonego powyżej zbiornika. Zwrócono uwagę na fakt, że nie zawsze miarą bezpieczeństwa jest stan techniczny budowli głównej, jaką jest jaz czy zapora. Niejednokrotnie o jej mierze decydują inne uwarunkowania, takie jak brak możliwości uruchomienia upustu dennego, czy brak możliwości przeprowadzenia wymaganych dokonaną oceną prac remontowych na obiekcie. Podkreślono wpływ takiego stanu rzeczy na bezpieczeństwo samego obiektu oraz potencjalne zagrożenie dla terenów leżących poniżej budowli.

Cytowanie:

Machajski J., Rędowicz W. 2007. Analiza stanu bezpieczeństwa stopnia wodnego „Bobrowice I” na rzece Bóbr. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007/ 4 (2)