Prognoza dopływu rumowiska do zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi

Słowa kluczowe: rzeka, zbiornik wodny, rumowisko, zamulanie

Streszczenie:

Praca dotyczy zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi, zlokalizowanego w województwie opolskim. Główną funkcją tego zbiornika jest ochrona przed powodzią oraz nawadnianie rolnicze. Pojemność zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia NPP wynosi 4 mln m3, a powierzchnia zalewu 86 ha. Budowa tego zbiornika jest obecnie na ukończeniu, a początek jego napełniania przewiduje się pod koniec 2007 roku. Autorzy przedstawili w pracy prognozę dopływu rumowiska do zbiornika oraz oszacowali wielkość jego zamulenia w czasie.

Cytowanie:

Kasperek R., Wiatkowski M. 2007, vol. 4. Prognoza dopływu rumowiska do zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (2)