Wpływ przemarzania na wytrzymałość na ściskanie zawiesin twardniejących w przegrodach przeciwfiltracyjnych

Słowa kluczowe: przegrody przeciwfiltracyjne, zawiesiny twardniejące, wytrzymałość na ściskanie, metoda wgłębnego mieszania, metoda szczelinowa

Streszczenie:

Przegrody przeciwfiltracyjne wykonywane w korpusach wałów przeciwpowodziowych, aby pełnić swoją rolą, muszą być zbudowane z materiału o odpowiedniej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych, w tym przemarzanie. Odporność ta decyduje o zachowaniu przez nie określonej wytrzymałości na obciążenia, a pośrednio o trwałości wałów. W artykule omówiono laboratoryjne badania wpływu cyklicznego przemarzania na wytrzymałość na ściskanie zawiesin twardniejących stosowanych do budowy przegród przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych metodami wgłębnego mieszania i szczelinową. Przeprowadzone badania wykazały, że zawiesiny twardniejące ulegają z czasem destrukcji pod wpływem przemarzania, czego następstwem jest spadek wytrzymałości na ściskanie materiału tworzącego przegrodę. Największe spadki wytrzymałości zaobserwowano dla próbek cyklicznie mrożonych i odmrażanych w warunkach pełnego nasycenia wodą.

Cytowanie:

Borys M., Rycharska J. 2007, vol. 4. Wpływ przemarzania na wytrzymałość na ściskanie zawiesin twardniejących w przegrodach przeciwfiltracyjnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2007, vol. 4/ 4 (2)